KIRJAUDU JÄRJESTELMIIN

DevPro toiminnanohjauksen, eTime ajanvarauksen ja Promid työajanseurannan kirjautumisohjeet saat asiakaspalvelusta.

Webhotellin hallintaan pääset cpanel.omadomain.fi

DevNet tarjoaa kotimaisia ja tietoturvallisia pilvipalveluratkaisuja. Pilvipalveluidemme avulla tieto kulkee siellä missä sinäkin.

DevNetiltä saat työajanseurantajärjestelmän tulkitsemaan haastavia työaikamalleja sekä helpottamaan TES-laskentaa.

Tarjoamme laajat IT-tukipalvelut, Turvanetin sekä laitehankinnat, joiden toimivuudesta pidämme huolen.

Lahden Talot kilpailutti IT-tuen sekä konesali- ja palomuuripalvelut

Lahden Talot on Lahden kaupungin omistama vuonna 2007 perustettu konserni, jonka visiona on tarjota järkevän hintaisia, turvallisia, laadukkaita, ekologisia ja uudistuvia vuokra-asumispalveluja.

DevNet toimittaa keskitetysti Lahden Taloille laajan IT-tukipalvelun, Turvanetin sekä laitehankinnat. Virtuaalipalvelinratkaisut tuotetaan DevNetin konesalista ja ne ovat saumattomasti liitettynä yritysverkkoon Turvanetin välityksellä.

”Haluaisin esittää lämpimät kiitokset teidän koko porukalle tämän vuoden yhteistyöstämme, niin palvelujemme käyttöönotosta kuin päivittäisestä ylläpidosta ja tuesta. Aiemman IT-tuen pohjalta odotuksia toki oli – mutta olette ylittäneet ne kirkkaasti!”
– Petri Juvonen, Talousjohtaja, Lahden Talot Oy

Lahden Talot

Lahden Taloilla oli tarve monipuoliselle ja joustavalle IT-tuelle. Vaativan käytön takia palvelutarpeen vaatimukset olivat korkealla ja tietoturvallista palvelukokonaisuutta haettiin keskitetysti yhdeltä toimittajalta. IT-tuen päivittäisessä käytössä sekä kokonaisuuden käyttöönotossa haettiin modernia ja ketterää toimittajaa, joka pystyy vastaamaan erilaisiin käyttötukitarpeisiin sekä tarjoamaan tietoturvallisesti toimipisteen palomuuripalvelut ja tarvittavat palvelimet. Myös laitetoimituksiin tarvittiin valmistajariippumatonta toimittajaa, joka pystyy toimittamaan laajasti erilaiset IT-laitteet.

Ratkaisu

IT-tukisopimuksen avulla Lahden Talot saa IT-tukipalvelut kiinteällä kuukausihinnalla. Teimme suunnitelman yrityksen IT-ympäristön kehittämisestä sekä uusista laitehankinnoista asiakkaan aikataulun mukaan.  Vanhojen laitteiden uusintaa varten loimme laitevakioinnin määrähinnoittelulla, jonka avulla Lahden Talot saa selvää säästöä laitehankintoihin. IT-tuen käyttöönotto järjestettiin mahdollisimman pienillä käyttökatkoilla ja kaikki laitteet saatiin joustavasti siirrettyä valvontaan ja etätuen piiriin, vaikka suurin osa käyttäjistä on ollut etänä työskentelmässä vallitsevan tilanteen johdosta.

Käyttötukipalveluiden lisäksi Lahden Talojen toimipisteeseen rakennettiin Turvanetti, eli palomuurilla suojattu internet, joka on tietoturvallisella MPLS-tekniikalla liitetty yritysverkkoon. Yhteydet reititetään suoraan DevNetin konesaliin, josta on pääsy internetiin sekä Lahden Talojen AD- ja tiedostonjakopalvelimille. Etäkäyttäjät yhdistävät Turvanettiin VPN-yhteyksillä.

IT-tuen pitää tuottaa eikä kuluttaa
IT-tuen pitää tuottaa eikä kuluttaa

IT:n rooli ja siten kustannukset ovat viime vuosina kasvaneet merkittävästi.
IT:n avulla luodaan kilpailuetua, mutta kustannukset voi silti pitää kurissa.

Turvanetti
Turvanetti - palomuurilla suojattu internet

Tarjoamme Turvanettiä, jossa koko internetliikenne reititetään suljetun verkon kautta suoraan konesaliimme.

previous arrow
next arrow

 

Kaipaako yrityksesi IT-kumppania?

    Toivon saavani lisätietoa seuraavista: