KIRJAUDU JÄRJESTELMIIN

DevPro toiminnanohjauksen, eTime ajanvarauksen ja Promid työajanseurannan kirjautumisohjeet saat asiakaspalvelusta.

Webhotellin hallintaan pääset cpanel.omadomain.fi

DevNet tarjoaa kotimaisia ja tietoturvallisia pilvipalveluratkaisuja. Pilvipalveluidemme avulla tieto kulkee siellä missä sinäkin.

DevNetiltä saat työajanseurantajärjestelmän tulkitsemaan haastavia työaikamalleja sekä helpottamaan TES-laskentaa.

Tarjoamme laajat IT-tukipalvelut, Turvanetin sekä laitehankinnat, joiden toimivuudesta pidämme huolen.

Promid työajanseuranta

LISÄÄ AIKAA MODERNILLA
TYÖAJANSEURANNALLA

Vältä turhaa työtä ja tee Promid-sovelluksella
työajan seuraamisesta helpompaa.

VARAA ESITTELY

PROMID ON MODERNI TYÖAJANSEURANTA

Paranna tuottavuutta ja säästä aikaa ja rahaa Promidilla. Promidissa on monipuoliset TES/VES-tulkit, laajat leimausmahdollisuudet sekä monisuuntaiset integraatiomahdollisuudet. Promidista saadaan esimerkiksi valmiit aineistot suoraan palkanmaksuun.

Työajan seuraaminen mahdollistaa työn joustot sekä parantaa työhyvinvointia, kun työaika on läpinäkyvää, hyvin dokumentoitua sekä kohtelee kaikkia työntekijöitä samalla tavalla.

JATKUVASTI KEHITTYVÄ JÄRJESTELMÄ ISOIHIN YMPÄRISTÖIHIN

Promid sopii kaikkiin yrityksiin, joissa pakollista työaikakirjanpitoa halutaan seurata vaivattomasti sekä tehostaa liiketoimintaa. Promid on jatkuvasti kehittyvä ja joustava työajanseurantaohjelma – nyt myös Android- ja iOS-sovellukset. Työntekijät voivat tietokoneen ja mobiililaitteen lisäksi leimata itsensä töihin työajanseurantapäätteellä.

Promid skaalautuu eri tarpeisiin ja käyttäjämääriin. Meillä on kokemusta useista yli 1000 käyttäjän projekteista. Vahvuutenamme on monimutkaiset TES-tulkinnat.

TARPEELLISET TYÖKALUT LIIKETOIMINNALLE

Promidissa hallitaan monipuolisesti työaikoja ja poissaoloja noudattaen TES-tulkintoja. Laajojen raporttien ansiosta liiketoiminnan ohjaaminen on helpompaa ja erilaisilla automaatiotyökaluilla nopeutat prosesseja, kuten palkanlaskennan automatisointi tehtyjen työaikamerkintöjen mukaisesti. Työvuorosuunnittelun avulla suunnittelet myös yrityksesi työvuorot.

Skaalautuvaa työajan seurantaa

Soveltuu muutaman hengen toimistosta useampien tuhansien käyttäjien organisaatioihin.

Monipuolinen TES-tulkinta

Saldolaskenta, varallaololaskenta, vuorolaskenta, viikkolepo, työaikapankki sekä muut TES-vaatimukset.

Mukautuva projektiseuranta

Erilaisille projektimalleille räätälöityvä, monitasoinen ja integroituva. Saat ERP:istä projektipuun tuotua Promidiin.

TUNTIKIRJAUKSET SUORAAN KUSTANNUSPAIKALLE TAI PROJEKTILLE

Jos haluat seurata tuntikertymiä projekti- tai kustannuspaikkakohtaisesti, on Promid työajanseurannassa mahdollista ottaa käyttöön projektihallinta. Kun työt kirjataan suoraan projekteihin eikä erillisille lapuille, kaikki tunnit tulee laskutettua oikein, eikä hukkuneita tunteja löydy jälkeenpäin. Samalla voidaan seurata urakoiden ja projektien pysymistä kustannusarvioissaan ja reagoida tarvittaessa ajoissa.

Kevennä HR:n työtä – Promid leimauskorjaus
Virheitä ja unohduksia sattuu aina. Promidin leimauskorjausnäkymän ansiosta työntekijä voi itse käydä korjaamassa leimausvirheitään tai lisätä manuaalisesti unohtuneita leimauksia. Leimaukset voidaan hyväksyä automaattisesti tai hyväksyttää esimiehellä.

Laske paljon säästät modernilla työajanseurannalla

OMINAISUUDET

OminaisuusPromid LitePromid StandardPromid Pro
Selain/mobiilileimaus

MS Excel -siirtotiedosto

Verkkokoulutus sisältyy hintaan

Yksi TES-määritys toimittajan toimesta1rajatonrajaton
Integraatio palkanlaskentaohjelmaan

Integraatiot muihin järjestelmiin

Työaikapankki

Projektit

Optio: Työvuorosuunnittelu

Usein kysytyt kysymykset

Suomessa työaikalaki edellyttää työntekijöiden työajan seuraamista. Työnantajan tulee voida esittää yksilöidysti työntekijöidensä työajat. Promid työajanseurannalla teet työajan ja projektien seurannasta helppoa: järjestelmä laskee tunnit reaaliaikaisesti ja tuottaa käyttökelpoista tietoa liiketoiminnan kehittämiseen.
Suorien taloudellisten hyötyjen lisäksi Promid tuo selkeyttä ja ammattimaisuutta organisaatiosi toimintaan sekä on reilu työntekijälle.

Promid on kehitetty tulkitsemaan laajasti erilaisia työehtosopimuksia ja niihin liittyviä erilaisia työaikamalleja. Yrityksellä voi olla samanaikaisesti käytössä erilaisia työaikamalleja, kuten normaali tai osittainen työaika, vuorotyö tai muu joustava työaika.

Promidin kehittynyt työajanlaskenta tulkitsee monipuolisesti ja joustavasti eri toimialojen vaativia TES-määrityksiä sekä paikallisia sopimuksia. Työaikamalleissa voidaan huomioida myös erilaiset monivuorotyömallit, arkipyhät sekä eri toimialojen vaativat erityispiirteet.

Promid tuottaa mahdollisimman valmista palkka-aineistoa, joka säästää HR-henkilöstön manuaalityötä.

Promid luo laadukasta palkka-aineistodataa, joka voidaan siirtää siirtotiedostona tai integraation kautta valmiiksi palkka-aineistoksi kirjanpito- ja taloushallintaohjelmaan. Siirtotiedosto muokataan aina asiakkaan palkanlaskentaohjelmaan sopivaksi.

Aineisto voidaan siirtää esim. Mepco, Netvisor, Personec, Populus, CGI HR Palkat ja useampaan muuhun palkanlaskenta-ohjelmaan.

Promidissa on integraatiot yleisimpiin HR-järjestelmiin, kuten CGI HR / Populus / Prima / Mepco tai Sympa. Integraation avulla voidaan siirtää esimerkiksi henkilö- ja poissaolotiedot. Siirrettäviä henkilötietoja HR-järjestelmän ja Promidin välillä voi olla kaikki työajan seuraamisen kannalta oleelliset tiedot, kuten yhteystiedot, henkilönumero, esihenkilötieto, osasto/toimipiste tai kustannuspaikka.

HR-järjestelmän integraatio voi toimia kahdensuuntaisesti eli integraatio toimittaa henkilötiedot Promidiin, Promidissa tehdään tuntiseuranta ja sen jälkeen Promid lähettää palkka-aineiston takaisin HR-järjestelmään, jossa palkanlaskenta tehdään.

Integraatiot eivät rajoitu vain HR-järjestelmien välille, vaan erilaisia integraatiota löytyy lukuisiin muihinkin järjestelmiin, kuten työvuorosuunnittelu, projektinhallinta tai raportointijärjestelmä (esim. Microsoft Power Bi). Kehitämme lisäksi jatkuvasti uusia integraatioita eri ohjelmiin.

Promidiin voi tehdä leimauksia työajanseurantapäätteellä, Android- tai iOS-mobiilisovelluksella ja tietokoneen selaimella. Erilaisia leimaustapoja voidaan määritellä eri käyttäjäryhmille tarpeen mukaan. Esimerkiksi toimihenkilöillä voi olla käytössä vain selain- ja mobiilileimaus ja tuotannon työntekijällä ainoastaan työajanseurantapääte.

Perinteisen leimaamisen lisäksi unohtuneita tai virheellisiä leimauksia voidaan lisätä tai muokata leimauskorjaustyökalun avulla. Leimauskorjaustyökalua voidaan käyttää myös esimerkiksi projektikirjauksien kohdentamiseen jälkikäteen.

Promid voidaan ottaa käyttöön lähes kaikkien kulunvalvontajärjestelmien kanssa. Leimauspäätteessä voidaan käyttää samaa vaintunnistetta kuin kulunvalvonnassa.

Promidista löytyy kattavasti erilaisia raportteja. Voit viedä erilaiset työntekijä-, työaikasaldo-,  kokonaistyöaika-, ylityö- ja projektiraportit suoraan Exceliin tai tulostettavaksi.

Raporttityökaluilla voi valita halutun aikavälin sekä rajata raporttia esim. työntekijöittäin, esihenkilöittäin tai osastoittain. Lisäksi raportin näytettäviä sarakkeita voidaan piilottaa tai niiden järjestystä voidaan vaihtaa. Järjestelmä tukee myös muita erilaisia raportteja, kuten erilaisia muu syy -raportteja tai kustannuspaikkaraportteja.

Lisäksi kaikki raporttien tiedot ovat vietävissä ulkoisiin raportointiohjelmiin, kuten Microsoft Power BI -työkaluun.

Lisäämme jatkuvasti uusia raportointiominaisuuksia järjestelmään.

Promid on tietoturvallinen ja auditoitu

Työajanseurannassa tietoturva on yksi oleellisimpia asioita ja siitä syystä Promidin tietoturvaan on panostettu. Koko järjestelmä on toteutettu modernilla arkkitehtuurilla ja sen tietoturvaa seurataan jatkuvasti.

Promid on auditoitu ulkopuolisen auditoijan Second Nature Security Oy:n (2NS) toimesta ja se on toteutettu OSSTMM ja OWASP -menetelmillä. Tarkastuksen ja todentamisen jälkeen sovelluksessa ei ole havaittu haavoittuvuuksia.

Työajanseurantapääte

Työajanseurantapääte rekisteröityy käyttöönotossa DevNetin Promid-hallintapalvelimelle, josta laite saa tarvittavat konfiguraatiot ja määritykset. Pääte muodostaa salatun VPN-tunnelin päätteen ja hallintapalvelimen välille. Laite ei tämän jälkeen keskustele julkiseen internetiin millään tavalla, vaan tiedonsiirto tehdään salatussa ja eristetyssä VPN-verkossa. Lisäksi päätteellä toimii myös paikallinen palomuuri, joka valvoo verkkorajapintoja.

Promid toimii pilvipalveluna DevNetin konesalista. Konesali sijaitsee Lahdessa ja kaikki tiedot säilytetään Suomessa.

Data on tietoturvallisesti suojattu ja tiedot kryptataan varmuuskopioihin, jotka sijaisevat Helsingin tai Oulun konesaleissa.

Tyypillisesti työajanseurantajärjestelmän käyttöönotto on 1-4 kuukautta riippuen laajuudesta. Laajuus voi koostua mm. työaikamallien siirrosta, integraatioiden rakentamisesta ja työaikapäätteiden asennuksesta. Tähän vaikuttaa myös se, että onko käytössä ollut ennestään työajanseurantaohjelma ja missä määrin vanha data halutaan siirtää.

DevNetin puolesta resurssit määritellään käyttöönottoprojektin laajuuden mukaan. Resurssit koostuvat henkilöistä, jotka tekevät integraatiota, työaikamallimäärityksiä, teknistä käyttöönottoa ja projektijohtoa.

Asiakkaalta resurssia on hyvä varata etenkin projektin alku- ja loppuvaiheessa. Alussa tehdään määrittely, jonka perusteella käyttäjät sekä niiden työaikamallit ja mahdolliset integraatiot luodaan. Käyttöönottovaiheessa varmistetaan, että leimaukset menevät työaikamallien mukaisesti ja mahdollinen palkka-aineisto muodostuu oikein.

Promidin tuoreimpia uudistuksia on laaja työvuorosuunnittelu. Työvuorosuunnittelun avulla suunnittelet koko yritykselle tai halutuille osastoille omat työvuorot.

Suunnittelutyökalussa voidaan määritellä eri osastoille omat työvuorokausisuunnitelmat ja määritellä halutut työvuoromallit. Työntekijä voi jättää työvuorotoiveita sekä katsella suunniteltuja työvuoroja.

 

Promidiin tarjotaan koulutuksia käyttöönottovaiheessa ja myös sen jälkeen. Koulutus voidaan jakaa eri käyttäjäryhmille käyttötarpeen mukaisesti. Koulutuksessa paneudutaan ohjelman eri osioiden toimintoihin. Lisäksi järjestelmästä löytyy video-ohjeita yleisimmistä toiminnoista.

Käyttöönoton jälkeen tukea Promidiin saa arkipäivisin asiakaspalvelustamme.

Hinnasto

Hinnoittelu perustuu käyttäjämäärään sekä valittuun Promidin versioon. Alla hinnastossa esimerkkejä hinnoittelusta.
KäyttäjämääräHinta
1-20alk. 127 €/kk
100-200alk. 340 €/kk
500-1000alk. 592 €/kk
1000+Kysy tarjous!

Promidiin on mahdollista saada optioita kuten työvuorosuunnittelu tai ruokalatoiminnot.

Olemme toimittaneet Promidia monenlaisiin organisaatioihin, aina pienistä muutaman hengen yrityksistä suuriin yliopistoihin ja muihin laajoihin organisaatioihin.

Promid on suunniteltu skaalautumaan tehokkaasti erilaisten tarpeiden mukaan. Järjestelmämme pystyy käsittelemään tuhansia samanaikaisia käyttäjiä ja kymmeniä erilaisia työaikamalleja. Tämä tekee siitä erittäin joustavan ratkaisun, joka sopii monenlaisiin organisaatioihin ja toimintaympäristöihin.

Lisäksi meillä on laaja kokemus haastavista toimialoista, joilla vaaditaan monipuolista työehtosopimusten tulkintaa ja raportointia. Promidin avulla voit olla varma, että työajanseuranta ja -raportointi on aina ajantasaista ja täyttää toimialasi erityisvaatimukset.

 

PROMIDIN KÄYTTÖÖNOTTO

 1. Määrittely
  Ennen käyttöönottoa on tärkeää määritellä organisaation tarpeet ja tavoitteet työajan seuraamisen suhteen. Tässä vaiheessa käydään läpi muun muassa työaikamallit ja -säännöt, joita halutaan soveltaa järjestelmässä.
 2. Järjestelmään syöttö
  Järjestelmään syötetään tarvittavat tiedot, kuten työaikamallit, työaikatiedot ja käyttäjätiedot. Työaikamallit voivat sisältää esimerkiksi TES-määrittelyjen mukaisia ylityöehtoja. Käyttäjätiedot sisältävät työntekijöiden tiedot, kuten nimi, käyttäjätunnus ja mahdolliset käyttöoikeudet.
 3. Päätteiden asennukset
  Promidin tarjoama työajanseurantapääte on kompakti ja helppokäyttöinen. Päätteen 7” kosketusnäyttö tekee laitteen käytöstä intuitiivista ja tarjoaa selkeän ja yksinkertaisen käyttöliittymän. Päätelaitteessa on monipuoliset liitäntävaihtoehdot, jotka mahdollistavat laitteen liittämisen yrityksen verkkoon joko langallisesti, langattomasti (WiFi) tai 4G-yhteydellä.
 4. Järjestelmän käyttöönotto
  Kun määrittelyt on tehty, tiedot on syötetty järjestelmään ja päätteet on asennettu, voidaan järjestelmä ottaa käyttöön. Käyttöönotossa työntekijät opastetaan käyttämään järjestelmää ja heille annetaan tarvittavat ohjeet työaikojen kirjaamiseen ja leimaamiseen. Järjestelmän käyttöönoton yhteydessä voidaan myös järjestää koulutustilaisuuksia tai tarjota tukea ja ohjeistusta käyttöönoton jälkeen.

 

INTEGRAATIOT ERI JÄRJESTELMIIN

Tarvitsetko palkka-aineistojen tai leimausten siirtoa toiseen ohjelmaan?
Olemme toteuttaneet paljon erilaisia integraatioita. Katso myös artikkeli ”Hyödynnä integraatiot työajanseurannassa”.

 • ADFS
 • Aditro
 • Aikajana
 • ALMA
 • Azure
 • Delfoi
 • Deltabit
 • DNA vaihdepalvelu
 • Elisan puhelinvaihde
 • GS
 • Haka
 • Hedsam
 • Mepco
 • LDAP
 • Microsoft Power BI
 • Netvisor
 • Pegasos
 • Personec, Personec F, Personec W
 • Populus
 • Prima
 • Procountor
 • SAML AD
 • SAP
 • Sympa
 • Telia Opaali
 • Tikon
 • TimeSpot
 • Titania
 • V10
 • Visma L7
 • Visma Nova
 • Visma Visio 3

Promid integraatiot kaaviossa

 

MIKSI VALITA PROMID?

 1. Luotettava kumppani pitkällä kokemuksella
  Promid on tarjonnut luotettavaa palvelua yli 20 vuoden ajan, mikä näkyy pitkäaikaisissa asiakassuhteissamme.
 2. Syvällistä asiantuntemusta
  Meiltä löytyy syvällistä osaamista järjestelmien kehittämisestä, projektien johtamisesta ja TES-tulkitsemisesta.
 3. Pitkäaikaisia asiakkuuksia monipuolisilta toimialoilta
  Asiakkaamme vaihtelevat pienistä yrityksistä suuriin kaupunkeihin ja yliopistoihin. Pitkäaikaiset asiakkuutemme ovat osoitus palveluidemme laadusta.
 4. Läpinäkyvä ja avoin liiketoimintatapa
  DevNetin tiimi, johon kuuluu kaksi yrittäjää ja 25 muuta ammattilaista, työskentelee avoimuuden ja läpinäkyvyyden hengessä. Tavoitteenamme on kannattava kasvu, joka mahdollistaa tuotteemme jatkuvan kehittämisen ja parantamisen.
 5. Kustannustehokas kumppanuus
  Promid tarjoaa kustannustehokkaat ratkaisut automatisoiden prosesseja ja hyödyntäen modernia teknologia-alustaa. Oma konesalimme mahdollistaa palveluidemme nopean suorituskyvyn.

 

Lue aiheeseen liittyviä artikkeleita

Sinua saattaisi kiinnostaa nämä asiakastarinat

BE Groupille monipuolinen työajanseuranta pääkonttorille ja tuotantolaitoksiin

BE Group uudisti työajanseurannan vaiheittain ja laajensi työajanseurannan koko henkilöstölle.

Tampereen korkeakoulut yhdistyi ja yhdenmukaisti työajanseurannan

Tampereen yliopistolle ja ammattikorkeakoululle syntyi tarve uusia työajanseuranta.

Mikkelin kaupunki siirtyi käyttämään Promid työajanseurantaa

Mikkeli haki selkeytystä työajanseurantaan, jossa on vaivaton mobiilileimaus.

Nitro Games hankki modernin työajanseurannan käytettävyys edellä

Nitro Games siirtyi moderniin työajanseurantaan, jonka mobiilileimaus helpottaa leimaamista.

NIT Naval Interior Team siirtyi uuteen Promidiin ja selkeytti työajan seuraamista

NIT Naval Interior Team siirtyi uuteen Promidiin ja selkeytti käytäntöjä työajan seuraamisessa.

Metropolia ammattikorkeakoulu siirtyi Promidiin ja hyödyntää työaikapankkia

Metropolia ammattikorkeakoulu hyödyntää Promidia monipuolisesti mm. työaikapankilla.

TARVITSEEKO YRITYKSESI TYÖAJANSEURANTAA?

EEVA RYDBERG
myyntipäällikkö
eeva.rydberg@devnet.fi
044 768 5206
VARAA AIKA

PETJA AALTOLUOTO
myyntipäällikkö
petja.aaltoluoto@devnet.fi
044 768 5200
VARAA AIKA

YRITYSMYYNTI
yritysmyynti@devnet.fi
010 422 1310