KIRJAUDU JÄRJESTELMIIN

DevPro toiminnanohjauksen, eTime ajanvarauksen ja Promid työajanseurannan kirjautumisohjeet saat asiakaspalvelusta.

Webhotellin hallintaan pääset cpanel.omadomain.fi

DevNet tarjoaa kotimaisia ja tietoturvallisia pilvipalveluratkaisuja. Pilvipalveluidemme avulla tieto kulkee siellä missä sinäkin.

DevNetiltä saat työajanseurantajärjestelmän tulkitsemaan haastavia työaikamalleja sekä helpottamaan TES-laskentaa.

Tarjoamme laajat IT-tukipalvelut, Turvanetin sekä laitehankinnat, joiden toimivuudesta pidämme huolen.

Työajanseurannan aloittaminen kevyesti: Excel-pohjainen ratkaisu pienille ja aloitteleville yrityksille

Tarjoamme ilmaisen Excel-pohjaisen tuntilistan, jonka avulla voit aloittaa työajanseurannan helposti ja vaivattomasti. Tämä sopii erinomaisesti pienille ja aloitteleville yrityksille, joilla työajan seuraaminen on vielä yksinkertaista.

Lataa ilmainen Excel-pohja

Promid excel

Lataa ilmainen Excel-pohja

Milloin Excel ei enää riitä?

Tunnin laskeminen Excelissä on yksinkertainen ja toimiva ratkaisu, mutta kun yrityksen tarpeet ja vaatimukset kasvavat, Excelin käyttö voi alkaa tuntua raskaalta ja hankalalta. Kun kohtaat haasteita työajan hallinnassa, on aika tutustua työajanseurantajärjestelmiin. Lue lisää artikkelistamme ”Eroon Excelistä ja kellokortista”.

Kun tarvitset laadukkaan työajanseurantajärjestelmän

Tutustu Promidiin, kun tarvitset laadukkaan työajanseurannan, joka hoitaa monet asiat automaattisesti. Meillä on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus ja osaamista työajanseurannan kehittämisestä, joten voit luottaa, että saat parhaan mahdollisen ratkaisun yrityksesi tarpeisiin.

Lue lisää Promidista

Työajanseurannan artikkelit

Työaikalain monimutkaistuminen

Työelämässä yksi keskeisimmistä peruspilareista ovat lakien ja säädösten noudattaminen. Tärkeä osa näitä on työaikalaki, joka säätelee työntekijän ja työnantajan välistä suhdetta määrittäen, kuinka paljon ja milloin työtä voidaan tehdä. Koska työelämä, yhteiskunta ja teknologia kehittyvät jatkuvasti, myös työaikalaki muuttuu ja uudistuu ajan myötä. Mutta miten työaikalain muutokset näkyvät työajanseurannassa?

Työaikalaki muuttuu yhä monimutkaisemmaksi ja sen tulkinnassa tulee ottaa huomioon entistä enemmän eri tekijöitä. Uudistuksen myötä tarvitaan entistä vaativampia tulkintoja, jotka ottavat huomioon moninaiset työolosuhteet ja työehdot. Lisäksi työaikalaki antaa nykyisin mahdollisuuden laajempaan paikalliseen sopimiseen, joka voi johtaa entistä monimutkaisempiin työaikajärjestelyihin.

Promid työajanseuranta vastaa lakimuutoksiin

Tässä kohtaa Promid työajanseuranta tarjoaa ratkaisun. Koska Promid on pilvipohjainen järjestelmä, se mahdollistaa nopean reagoinnin lakimuutoksiin ja järjestelmän jatkuvan päivittämisen. Käyttäjämme saavat siten käyttöönsä aina ajantasaisen työajanseurantaratkaisun, joka ottaa huomioon uusimmat työaikalain muutokset.

Jatkuvasti kehittyvä työajanseuranta

Promid työajanseurannan kehitys on jatkuvaa, kuuntelemme asiakkaidemme tarpeita ja seuraamme tarkkaan työaikalain muutoksia. Kun lakimuutoksia tapahtuu, ryhdymme heti toimeen, jotta järjestelmämme vastaa uusia vaatimuksia. Tämä varmistaa, että asiakkaamme voivat luottaa siihen, että työajanseurantansa on aina lakien mukaista, tarkkaa ja ajantasaista.

Johtopäätös

Kaiken kaikkiaan, kun työaikalaki uudistuu, myös Promid työajanseuranta uudistuu. Jatkuvan kehityksen, kattavan asiakaspalvelun ja työaikalain tarkkaan seuraamisen ansiosta Promid työajanseuranta tarjoaa ratkaisun jokaiseen työajanseurannan haasteeseen.

Lue lisää Promidista

Työajanseurannan artikkelit

Jatkuvasti kehittyvä SaaS-palvelu

Työajanseuranta on oleellinen osa organisaatioiden toimintaa, johon liittyy monia haasteita. Näitä ovat mm. ajantasaisen tiedon kerääminen, sääntöjen ja määräysten noudattaminen sekä erilaisten raporttien tuottaminen. Tämän päivän dynaamisessa työympäristössä tarvitaan joustavaa ja kehittyvää työkalua, joka pystyy vastaamaan näihin haasteisiin. SaaS-pohjainen työajanseuranta on ratkaisu, joka kehittyy jatkuvasti ja adaptoituu uusiin tarpeisiin.

SaaS-työajanseuranta – Jatkuva kehitys, jatkuva innovaatio

Työaikajärjestelmän on pysyttävä ajan tasalla, jotta se voi vastata lainsäädännön, työehtosopimusten ja työpaikkakohtaisten sääntöjen muutoksiin. SaaS-pohjainen ratkaisu mahdollistaa sen, että ohjelmisto on aina ajan tasalla. Päivitykset ja uudet ominaisuudet voidaan ottaa käyttöön heti, kun ne ovat saatavilla, ilman pitkiä ja monimutkaisia päivitysprosesseja.

Kustannustehokkuus

SaaS-ratkaisut ovat kustannustehokkaita. Maksat vain käyttöön otetuista palveluista, eikä sinun tarvitse huolehtia ohjelmistojen ylläpidosta, päivityksistä tai tietoturvasta. Tämä vapauttaa aikaa ja resursseja muuhun toimintaan.

Tulevaisuuden työajanseuranta

SaaS-pohjaiset työajanseurantajärjestelmät, kuten Promid, mahdollistavat helpon pääsyn työaikatietoihin mistä tahansa, milloin tahansa. Ne tarjoavat joustavuutta sekä työntekijöille että esimiehille, mikä tukee etätyön ja joustavien työaikojen trendiä.

Lisäksi SaaS-pohjaiset järjestelmät mahdollistavat integraatiot erilaisiin järjestelmiin, kuten HR- ja palkkahallinnon ohjelmistoihin. Tämä tehostaa prosesseja ja vähentää manuaalista työtä.

Promid kehittyy nopeasti

Tässä digitaalisessa aikakaudella, työelämän dynaamisuus ja jatkuva muutos ovat enemmän sääntö kuin poikkeus. Tämä vaatii työkaluilta kykyä kehittyä, sopeutua ja ennakoida tulevia haasteita. Promid työajanseuranta on kehitetty täyttämään tämä tarve. Se on jatkuvasti kehittyvä SaaS-pohjainen työajanseuranta, jonka avulla voimme vastata asiakkaidemme tarpeisiin nopeasti ja tehokkaasti.

Aktiivinen tuotekehitys on osa Promidia. Me kuuntelemme asiakkaitamme, keräämme palautetta ja pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotettamme. Tämä aktiivinen kehitys mahdollistaa sen, että Promid pysyy ajan tasalla työlainsäädännön muutoksista, parantaa asiakasyritystemme prosesseja ja auttaa niitä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

Tämän ansiosta Promid ei ole pelkästään työajanseurantajärjestelmä, vaan jatkuva kumppani yrityksen kasvussa ja kehityksessä. Järjestelmä ei pysähdy, vaan mukautuu jatkuvasti uusiin tilanteisiin ja tarpeisiin – aivan kuten nykyaikainen työelämä vaatii.

Lue lisää Promidista

Työajanseurannan artikkelit