KIRJAUDU JÄRJESTELMIIN

DevPro toiminnanohjauksen, eTime ajanvarauksen ja Promid työajanseurannan kirjautumisohjeet saat asiakaspalvelusta.

Webhotellin hallintaan pääset cpanel.omadomain.fi

DevNet tarjoaa kotimaisia ja tietoturvallisia pilvipalveluratkaisuja. Pilvipalveluidemme avulla tieto kulkee siellä missä sinäkin.

DevNetiltä saat työajanseurantajärjestelmän tulkitsemaan haastavia työaikamalleja sekä helpottamaan TES-laskentaa.

Tarjoamme laajat IT-tukipalvelut, Turvanetin sekä laitehankinnat, joiden toimivuudesta pidämme huolen.

Modernin työajanseurannan hankinta – kattava opas

Työajanseurantaohjelmien käyttö on yhä yleisempää yrityksissä, jotka haluavat tehostaa toimintaansa ja säästää kustannuksissa. Mutta miten nämä ohjelmat auttavat automatisoimaan prosesseja ja mikä niiden merkitys on kustannussäästöjen näkökulmasta?

Miksi uudistaa työajanseuranta?

Kuten kaikki teknologiat, myös työajanseurantajärjestelmät kehittyvät jatkuvasti. Vanhoissa järjestelmissä voi olla haasteita, kuten järjestelmän toiminnallisuuden tai muokattavuuden puutteita, epäselviä kehitysnäkymiä, käytön hankaluutta, korkeita kustannuksia tai ylläpidon työläyttä. Joskus jopa tietoturvassa voi olla puutteita, lakisääteiset vaatimukset eivät välttämättä täyty tai järjestelmän integraatiot muihin yrityksen sovelluksiin eivät toimi moitteettomasti.

Hyvä työajanseurantajärjestelmä on tietoturvallinen, toimii kaikilla laitteilla, tarjoaa automaattiset työ- ja työaikalakien mukaiset tulkinnat, hyvät raportointitoiminnot ja laajat integraatiot muihin järjestelmiin. Se tarjoaa ajantasaista ja läpinäkyvää tietoa sekä mahdollistaa työaikojen kohdentamisen projekteille. Näin se tukee tiedolla johtamista ja lisää työntekijöiden tyytyväisyyttä.

Työajanseurannan hankintaprosessi

Kun päätös työajanseurantajärjestelmän uudistamisesta on tehty, alkaa vaiheittainen hankintaprosessi. Ensimmäiseksi tehdään suunnitelma, jonka pohjalta toteutus, testaus, koulutus ja käyttöönotto etenevät.

Hyvä työajanhallinnan kumppani tarjoaa laajan asiakaspalvelun sekä jatkuvasti kehittyvän tuotteen. Uuden järjestelmän käyttöönoton hyviä puolia ovat ajan ja kustannusten säästäminen, lakien ja sopimusten mukainen toiminta, järjestelmän laajennettavuus liiketoiminnan kehittyessä sekä tiedolla johtamisen mahdollistaminen.

Työajanseurantaohjelman valinta

Työajan seuranta

Hyvä työajanseurantaohjelma tarjoaa tarkan ja helppokäyttöisen ajanseurannan. Sen avulla työntekijät voivat merkitä työaikansa helposti, ja esimiehet saavat reaaliaikaisen näkymän työntekijöiden työajasta.

Projektinhallinta

Monissa työajanseurantaohjelmissa on myös projektinhallintaominaisuudet. Nämä auttavat yritystä seuraamaan projektien etenemistä, määrittämään tehtäviä ja seuraamaan projektien kustannuksia.

Raportointi

Työajanseurantaohjelman pitäisi tarjota monipuolisia raportointimahdollisuuksia. Sen avulla yritys voi tuottaa tarkkoja raportteja työajasta, projekteista ja kustannuksista.

Helppo käyttöönotto

Ohjelman käyttöönoton pitäisi olla helppoa ja sujuvaa. Tämä minimoi käyttöönoton aiheuttamat häiriöt ja varmistaa, että ohjelma saadaan käyttöön mahdollisimman nopeasti.

Promid työajanseuranta – oikea valinta

Promid työajanseuranta on moderni ja jatkuvasti kehittyvä työajanseurantajärjestelmä. Sen monipuoliset toiminnot ja joustava muokattavuus vastaavat tämän päivän työelämän haasteisiin ja tukevat yrityksen liiketoimintaa tehokkaasti. Lisäksi Promid työajanseuranta vastaa lakisääteisiin vaatimuksiin, tarjoaa kattavat raportointitoiminnot ja integroituu saumattomasti muihin yrityksen järjestelmiin. Käyttö on sujuvaa ja intuitiivista, minkä ansiosta myös työntekijöiden tyytyväisyys paranee.

Kun haluat modernisoida yrityksesi työajanhallinnan ja tehdä siitä sujuvaa, läpinäkyvää ja joustavaa, Promid työajanseuranta on oikea valinta.

Lue lisää Promidista

Työajanseurannan artikkelit