KIRJAUDU JÄRJESTELMIIN

DevPro toiminnanohjauksen, eTime ajanvarauksen ja Promid työajanseurannan kirjautumisohjeet saat asiakaspalvelusta.

Webhotellin hallintaan pääset cpanel.omadomain.fi

DevNet tarjoaa kotimaisia ja tietoturvallisia pilvipalveluratkaisuja. Pilvipalveluidemme avulla tieto kulkee siellä missä sinäkin.

DevNetiltä saat työajanseurantajärjestelmän tulkitsemaan haastavia työaikamalleja sekä helpottamaan TES-laskentaa.

Tarjoamme laajat IT-tukipalvelut, Turvanetin sekä laitehankinnat, joiden toimivuudesta pidämme huolen.

TES-tulkinnat ja työajanseurantaohjelman rooli

Erilaisten työehtosopimusten vaativat ja haastavat työaikasäännöt voivat tuoda monia haasteita yrityksille. On tärkeää, että yrityksillä on käytössään tehokas ja monipuolinen työajanseurantaohjelma, joka tukee TES-tulkintojen tekemistä.

Työehtosopimusten vaativat ja haastavat työaikasäännöt

Saldolaskenta

Saldolaskenta on tärkeä osa monia työehtosopimuksia. Sen avulla seurataan työntekijän tekemää yli- tai alityötä. Saldolaskennan tulee olla tarkkaa, ja sen seuranta voi olla haastavaa ilman tehokasta työajanseurantaohjelmaa.

Varallaololaskenta

Varallaololaskenta on toinen haastava osa työehtosopimuksia. Se tarkoittaa aikaa, jonka työntekijä on työnantajan käytettävissä työpaikan ulkopuolella. Varallaolon laskeminen ja seuranta voi olla haastavaa, mutta työajanseurantaohjelma voi auttaa tässä.

Vuorolaskenta

Vuorolaskenta on osa monia työehtosopimuksia, erityisesti vuorotyötä tekevillä aloilla. Vuorolaskennassa on otettava huomioon monia seikkoja, kuten työntekijän työaika, vuorokaudenajat ja lepoajat. Tässäkin työajanseurantaohjelma on suureksi avuksi.

Viikkolepo

Työehtosopimusten mukaan työntekijällä tulee olla riittävä viikkolepo. Työajanseurantaohjelman avulla voidaan varmistaa, että viikkolepo toteutuu oikein ja että työntekijä saa riittävästi lepoa.

Työaikapankki

Työaikapankki on järjestelmä, jossa työntekijä voi kerryttää ylityötä, vapaa-aikaa tai lomaa. Työaikapankin seuranta ja hallinta voi olla haastavaa ilman tehokasta työajanseurantaohjelmaa.

Esimerkkejä työajanseurantaohjelman hyödyntämisessä TES-tulkinnoissa

Työajanseurantaohjelma on välttämätön työkalu TES-tulkinnoissa. Se auttaa seuraamaan ja laskemaan työaikoja, lepoaikoja ja muita työehtosopimuksissa määriteltyjä asioita. Ohjelmaa hyödyntämällä yritys voi varmistaa, että TES-tulkinnat ovat oikein ja että työntekijöiden työajat noudattavat työehtosopimuksia. Alla esimerkkejä erilaisista laskentatapauksista.

Esimerkki 1: Vaativa TES-laskenta

Yritys X käyttää työajanseurantaohjelmaa vaativassa TES-laskennassa. Yrityksellä on monimutkainen työaikapankkijärjestelmä, joka vaatii tarkkaa seurantaa ja laskentaa. Työajanseurantaohjelman avulla yritys on pystynyt hallitsemaan työaikapankkia ja varmistamaan, että TES-tulkinnat ovat oikein.

Esimerkki 2: Saldolaskenta

Oletetaan, että yritys Y:n työntekijällä on 8 tunnin työpäivä, mutta hän työskentelee tiettynä päivänä 9 tuntia. Tämä ylimääräinen tunti siirtyy työntekijän saldoon, ja se voidaan myöhemmin vaihtaa vapaaksi tai korvata rahallisesti. Ilman tehokasta työajanseurantaohjelmaa näitä saldoja olisi vaikea pitää silmällä, etenkin suurissa yrityksissä.

Esimerkki 3: Varallaololaskenta

Yritys Z:n työntekijä on varalla viikonlopun ajan. Tänä aikana hän ei välttämättä tee aktiivista työtä, mutta hänen on oltava valmiina työskentelemään tarvittaessa. Työajanseurantaohjelma voi auttaa seuraamaan varallaolotunteja ja varmistamaan, että työntekijä saa niistä asianmukaisen korvauksen.

Esimerkki 4: Vuorolaskenta

Työntekijä A tekee vuorotyötä ja työskentelee sekä päivä- että yövuoroissa. Työajanseurantaohjelman avulla voidaan seurata, kuinka monta tuntia hän työskentelee eri vuoroissa, ja varmistaa, että hän saa tarvittavat lepoajat ja että hänen työaikansa noudattaa työehtosopimusta.

Esimerkki 5: Työaikapankki

Työntekijä B tekee ylimääräistä työtä ja haluaa siirtää nämä tunnit työaikapankkiin myöhempää vapaata varten. Työajanseurantaohjelma voi auttaa seuraamaan näitä tunteja ja varmistamaan, että työntekijä voi pitää vapaa-ajan silloin kun hänelle sopii.

Promidin ratkaisut TES-tulkintaan

Promid on tehokas työajanseurantaohjelma, joka tukee yrityksiä kaikissa TES-tulkinnoissa ja laskee työajan oikein. Olipa kyse saldolaskennasta, varallaololaskennasta, vuorolaskennasta tai työaikapankin hallinnasta, Promidin järjestelmä pystyy käsittelemään nämä ja monet muut haasteet.

Sen avulla voit seurata ja laskea työaikoja, lepoaikoja, vuoroja ja muita TES-tulkinnoissa vaadittavia asioita. Promidin ratkaisut varmistavat, että yrityksesi TES-tulkinnat ovat oikein ja että se noudattaa työehtosopimuksia.

Lue lisää Promidista

Työajanseurannan artikkelit