KIRJAUDU JÄRJESTELMIIN

DevPro toiminnanohjauksen, eTime ajanvarauksen ja Promid työajanseurannan kirjautumisohjeet saat asiakaspalvelusta.

Webhotellin hallintaan pääset cpanel.omadomain.fi

DevNet tarjoaa kotimaisia ja tietoturvallisia pilvipalveluratkaisuja. Pilvipalveluidemme avulla tieto kulkee siellä missä sinäkin.

DevNetiltä saat työajanseurantajärjestelmän tulkitsemaan haastavia työaikamalleja sekä helpottamaan TES-laskentaa.

Tarjoamme laajat IT-tukipalvelut, Turvanetin sekä laitehankinnat, joiden toimivuudesta pidämme huolen.

Työajanseurannan aloittaminen kevyesti: Excel-pohjainen ratkaisu pienille ja aloitteleville yrityksille

Tarjoamme ilmaisen Excel-pohjaisen tuntilistan, jonka avulla voit aloittaa työajanseurannan helposti ja vaivattomasti. Tämä sopii erinomaisesti pienille ja aloitteleville yrityksille, joilla työajan seuraaminen on vielä yksinkertaista.

Lataa ilmainen Excel-pohja

Promid excel

Lataa ilmainen Excel-pohja

Milloin Excel ei enää riitä?

Tunnin laskeminen Excelissä on yksinkertainen ja toimiva ratkaisu, mutta kun yrityksen tarpeet ja vaatimukset kasvavat, Excelin käyttö voi alkaa tuntua raskaalta ja hankalalta. Kun kohtaat haasteita työajan hallinnassa, on aika tutustua työajanseurantajärjestelmiin. Lue lisää artikkelistamme ”Eroon Excelistä ja kellokortista”.

Kun tarvitset laadukkaan työajanseurantajärjestelmän

Tutustu Promidiin, kun tarvitset laadukkaan työajanseurannan, joka hoitaa monet asiat automaattisesti. Meillä on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus ja osaamista työajanseurannan kehittämisestä, joten voit luottaa, että saat parhaan mahdollisen ratkaisun yrityksesi tarpeisiin.

Lue lisää Promidista

Työajanseurannan artikkelit

Työvuorosuunnittelu Promidissa

Promidin työajanseurantajärjestelmä laajenee entisestään. Uutena ominaisuutena olemme ottaneet käyttöön työvuorosuunnittelun, joka tekee työvuorojen järjestämisestä entistäkin sujuvampaa.

Mitä työvuorosuunnittelu tarkoittaa?

Työvuorosuunnittelu tarkoittaa työntekijöiden työaikojen suunnittelua ja hallintaa. Sen avulla voit helposti suunnitella työvuorot, ottaa huomioon työntekijöiden toiveet ja tehdä työvuorokausia eri osastoille.

Työvuorosuunnittelun ominaisuudet

Promidin työvuorosuunnittelu on monipuolinen ja joustava. Voit luoda työvuoromalleja, jotka sisältävät valmiit sopivat työvuorot. Tämä nopeuttaa työvuorojen lisäämistä työntekijöille. Työvuoroja voi siirtää kalenteriin raahaamalla tai ne voidaan kirjoittaa suoraan. Kalenterissa voidaan liikkua myös näppäimistöllä, mikä helpottaa suunnittelua.

Työvuorosuunnittelun avulla työntekijät voivat esittää työvuorotoiveita, jotka otetaan huomioon suunnittelussa. Tämä lisää työntekijöiden tyytyväisyyttä ja tekee työvuoroista joustavampia.

Työntekijöiden työvuorojen seuranta

Työntekijät voivat tarkastella omia työvuorojaan järjestelmässä. Tämä lisää läpinäkyvyyttä ja helpottaa oman työajan suunnittelua. Työvuorolistat voidaan myös tulostaa, jolloin ne ovat helposti saatavilla koko osastolle.

Hyödyt työpaikalle

Työvuorosuunnittelu Promidin työajanseurantajärjestelmässä tuo monia hyötyjä. Se säästää aikaa, helpottaa työvuorojen suunnittelua ja hallintaa, ja auttaa noudattamaan työaikalainsäädäntöä. Lisäksi se parantaa työntekijöiden tyytyväisyyttä ja tehostaa työaikojen käyttöä.

Lue lisää Promidista

Työajanseurannan artikkelit

Modernin työajanseurannan hankinta – kattava opas

Työajanseurantaohjelmien käyttö on yhä yleisempää yrityksissä, jotka haluavat tehostaa toimintaansa ja säästää kustannuksissa. Mutta miten nämä ohjelmat auttavat automatisoimaan prosesseja ja mikä niiden merkitys on kustannussäästöjen näkökulmasta?

Miksi uudistaa työajanseuranta?

Kuten kaikki teknologiat, myös työajanseurantajärjestelmät kehittyvät jatkuvasti. Vanhoissa järjestelmissä voi olla haasteita, kuten järjestelmän toiminnallisuuden tai muokattavuuden puutteita, epäselviä kehitysnäkymiä, käytön hankaluutta, korkeita kustannuksia tai ylläpidon työläyttä. Joskus jopa tietoturvassa voi olla puutteita, lakisääteiset vaatimukset eivät välttämättä täyty tai järjestelmän integraatiot muihin yrityksen sovelluksiin eivät toimi moitteettomasti.

Hyvä työajanseurantajärjestelmä on tietoturvallinen, toimii kaikilla laitteilla, tarjoaa automaattiset työ- ja työaikalakien mukaiset tulkinnat, hyvät raportointitoiminnot ja laajat integraatiot muihin järjestelmiin. Se tarjoaa ajantasaista ja läpinäkyvää tietoa sekä mahdollistaa työaikojen kohdentamisen projekteille. Näin se tukee tiedolla johtamista ja lisää työntekijöiden tyytyväisyyttä.

Työajanseurannan hankintaprosessi

Kun päätös työajanseurantajärjestelmän uudistamisesta on tehty, alkaa vaiheittainen hankintaprosessi. Ensimmäiseksi tehdään suunnitelma, jonka pohjalta toteutus, testaus, koulutus ja käyttöönotto etenevät.

Hyvä työajanhallinnan kumppani tarjoaa laajan asiakaspalvelun sekä jatkuvasti kehittyvän tuotteen. Uuden järjestelmän käyttöönoton hyviä puolia ovat ajan ja kustannusten säästäminen, lakien ja sopimusten mukainen toiminta, järjestelmän laajennettavuus liiketoiminnan kehittyessä sekä tiedolla johtamisen mahdollistaminen.

Työajanseurantaohjelman valinta

Työajan seuranta

Hyvä työajanseurantaohjelma tarjoaa tarkan ja helppokäyttöisen ajanseurannan. Sen avulla työntekijät voivat merkitä työaikansa helposti, ja esimiehet saavat reaaliaikaisen näkymän työntekijöiden työajasta.

Projektinhallinta

Monissa työajanseurantaohjelmissa on myös projektinhallintaominaisuudet. Nämä auttavat yritystä seuraamaan projektien etenemistä, määrittämään tehtäviä ja seuraamaan projektien kustannuksia.

Raportointi

Työajanseurantaohjelman pitäisi tarjota monipuolisia raportointimahdollisuuksia. Sen avulla yritys voi tuottaa tarkkoja raportteja työajasta, projekteista ja kustannuksista.

Helppo käyttöönotto

Ohjelman käyttöönoton pitäisi olla helppoa ja sujuvaa. Tämä minimoi käyttöönoton aiheuttamat häiriöt ja varmistaa, että ohjelma saadaan käyttöön mahdollisimman nopeasti.

Promid työajanseuranta – oikea valinta

Promid työajanseuranta on moderni ja jatkuvasti kehittyvä työajanseurantajärjestelmä. Sen monipuoliset toiminnot ja joustava muokattavuus vastaavat tämän päivän työelämän haasteisiin ja tukevat yrityksen liiketoimintaa tehokkaasti. Lisäksi Promid työajanseuranta vastaa lakisääteisiin vaatimuksiin, tarjoaa kattavat raportointitoiminnot ja integroituu saumattomasti muihin yrityksen järjestelmiin. Käyttö on sujuvaa ja intuitiivista, minkä ansiosta myös työntekijöiden tyytyväisyys paranee.

Kun haluat modernisoida yrityksesi työajanhallinnan ja tehdä siitä sujuvaa, läpinäkyvää ja joustavaa, Promid työajanseuranta on oikea valinta.

Lue lisää Promidista

Työajanseurannan artikkelit

Kätevä työkalu työajanseurantaan

Nykyajan työelämä on dynaaminen ja monimuotoinen. Yhä useampi meistä työskentelee liikkuvasti tai etäältä, ja joustavuudesta on tullut tärkeä osa työpäivää. Tässä ympäristössä perinteiset työajanseurantamenetelmät voivat olla rajoittavia. Promidin mobiilisovellus tuo työajanseurannan suoraan työntekijän taskuun, jolloin työajanseuranta on aina mukana, missä ikinä työntekijä liikkuukin. Se tarjoaa käyttäjälleen vapauden ja joustavuuden yhdistelmän, joka tukee nykyaikaista työkulttuuria.

Leimaa työpäiväsi suoraan sovelluksessa

Promidin mobiilisovellus on työkalu, joka mahdollistaa ajan tasalla olevan, tarkan ja luotettavan työajanseurannan. Työntekijät voivat leimata työpäivänsä alun ja lopun suoraan sovelluksessa, mikä tekee prosessista helpon ja vaivattoman. He voivat jopa tarkastella leimaushistoriaansa tai täyttää työaikakirjanpitoa, olivatpa sitten toimistolla, etätöissä tai liikkeellä.

Natiivi sovellus Androidille ja iOS:lle

Promidin mobiilisovellus on natiivi sovellus, joka on suunniteltu erityisesti Android- ja iOS-käyttöjärjestelmille. Sen käyttäjäystävällinen käyttöliittymä ja toiminnallisuudet on suunniteltu vastaamaan mobiilikäyttäjien tarpeisiin.

Jatkuva kehitys ja parannukset

Promid jatkaa sovelluksen kehittämistä asiakkaiden palautteen perusteella. Olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen ja kehittämiseen, jotta voimme vastata asiakkaidemme tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Palaute on meille arvokasta ja se ohjaa kehitystyötämme, kun lisäämme uusia ominaisuuksia ja parannamme olemassa olevia.

Lue lisää Promidista

Työajanseurannan artikkelit

Työaikalain monimutkaistuminen

Työelämässä yksi keskeisimmistä peruspilareista ovat lakien ja säädösten noudattaminen. Tärkeä osa näitä on työaikalaki, joka säätelee työntekijän ja työnantajan välistä suhdetta määrittäen, kuinka paljon ja milloin työtä voidaan tehdä. Koska työelämä, yhteiskunta ja teknologia kehittyvät jatkuvasti, myös työaikalaki muuttuu ja uudistuu ajan myötä. Mutta miten työaikalain muutokset näkyvät työajanseurannassa?

Työaikalaki muuttuu yhä monimutkaisemmaksi ja sen tulkinnassa tulee ottaa huomioon entistä enemmän eri tekijöitä. Uudistuksen myötä tarvitaan entistä vaativampia tulkintoja, jotka ottavat huomioon moninaiset työolosuhteet ja työehdot. Lisäksi työaikalaki antaa nykyisin mahdollisuuden laajempaan paikalliseen sopimiseen, joka voi johtaa entistä monimutkaisempiin työaikajärjestelyihin.

Promid työajanseuranta vastaa lakimuutoksiin

Tässä kohtaa Promid työajanseuranta tarjoaa ratkaisun. Koska Promid on pilvipohjainen järjestelmä, se mahdollistaa nopean reagoinnin lakimuutoksiin ja järjestelmän jatkuvan päivittämisen. Käyttäjämme saavat siten käyttöönsä aina ajantasaisen työajanseurantaratkaisun, joka ottaa huomioon uusimmat työaikalain muutokset.

Jatkuvasti kehittyvä työajanseuranta

Promid työajanseurannan kehitys on jatkuvaa, kuuntelemme asiakkaidemme tarpeita ja seuraamme tarkkaan työaikalain muutoksia. Kun lakimuutoksia tapahtuu, ryhdymme heti toimeen, jotta järjestelmämme vastaa uusia vaatimuksia. Tämä varmistaa, että asiakkaamme voivat luottaa siihen, että työajanseurantansa on aina lakien mukaista, tarkkaa ja ajantasaista.

Johtopäätös

Kaiken kaikkiaan, kun työaikalaki uudistuu, myös Promid työajanseuranta uudistuu. Jatkuvan kehityksen, kattavan asiakaspalvelun ja työaikalain tarkkaan seuraamisen ansiosta Promid työajanseuranta tarjoaa ratkaisun jokaiseen työajanseurannan haasteeseen.

Lue lisää Promidista

Työajanseurannan artikkelit

Jatkuvasti kehittyvä SaaS-palvelu

Työajanseuranta on oleellinen osa organisaatioiden toimintaa, johon liittyy monia haasteita. Näitä ovat mm. ajantasaisen tiedon kerääminen, sääntöjen ja määräysten noudattaminen sekä erilaisten raporttien tuottaminen. Tämän päivän dynaamisessa työympäristössä tarvitaan joustavaa ja kehittyvää työkalua, joka pystyy vastaamaan näihin haasteisiin. SaaS-pohjainen työajanseuranta on ratkaisu, joka kehittyy jatkuvasti ja adaptoituu uusiin tarpeisiin.

SaaS-työajanseuranta – Jatkuva kehitys, jatkuva innovaatio

Työaikajärjestelmän on pysyttävä ajan tasalla, jotta se voi vastata lainsäädännön, työehtosopimusten ja työpaikkakohtaisten sääntöjen muutoksiin. SaaS-pohjainen ratkaisu mahdollistaa sen, että ohjelmisto on aina ajan tasalla. Päivitykset ja uudet ominaisuudet voidaan ottaa käyttöön heti, kun ne ovat saatavilla, ilman pitkiä ja monimutkaisia päivitysprosesseja.

Kustannustehokkuus

SaaS-ratkaisut ovat kustannustehokkaita. Maksat vain käyttöön otetuista palveluista, eikä sinun tarvitse huolehtia ohjelmistojen ylläpidosta, päivityksistä tai tietoturvasta. Tämä vapauttaa aikaa ja resursseja muuhun toimintaan.

Tulevaisuuden työajanseuranta

SaaS-pohjaiset työajanseurantajärjestelmät, kuten Promid, mahdollistavat helpon pääsyn työaikatietoihin mistä tahansa, milloin tahansa. Ne tarjoavat joustavuutta sekä työntekijöille että esimiehille, mikä tukee etätyön ja joustavien työaikojen trendiä.

Lisäksi SaaS-pohjaiset järjestelmät mahdollistavat integraatiot erilaisiin järjestelmiin, kuten HR- ja palkkahallinnon ohjelmistoihin. Tämä tehostaa prosesseja ja vähentää manuaalista työtä.

Promid kehittyy nopeasti

Tässä digitaalisessa aikakaudella, työelämän dynaamisuus ja jatkuva muutos ovat enemmän sääntö kuin poikkeus. Tämä vaatii työkaluilta kykyä kehittyä, sopeutua ja ennakoida tulevia haasteita. Promid työajanseuranta on kehitetty täyttämään tämä tarve. Se on jatkuvasti kehittyvä SaaS-pohjainen työajanseuranta, jonka avulla voimme vastata asiakkaidemme tarpeisiin nopeasti ja tehokkaasti.

Aktiivinen tuotekehitys on osa Promidia. Me kuuntelemme asiakkaitamme, keräämme palautetta ja pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotettamme. Tämä aktiivinen kehitys mahdollistaa sen, että Promid pysyy ajan tasalla työlainsäädännön muutoksista, parantaa asiakasyritystemme prosesseja ja auttaa niitä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

Tämän ansiosta Promid ei ole pelkästään työajanseurantajärjestelmä, vaan jatkuva kumppani yrityksen kasvussa ja kehityksessä. Järjestelmä ei pysähdy, vaan mukautuu jatkuvasti uusiin tilanteisiin ja tarpeisiin – aivan kuten nykyaikainen työelämä vaatii.

Lue lisää Promidista

Työajanseurannan artikkelit

Tehosta työaikaprosesseja integraatioiden avulla

Työajanseuranta voi olla monimutkainen tehtävä, erityisesti suurissa organisaatioissa, joissa on useita työntekijöitä ja jatkuvasti vaihtuvia tehtäviä. Jokaisen työntekijän työaikojen seuraaminen ja kirjaaminen voi olla aikaa vievää ja virheherkkää, mutta onneksi modernit työajanseurantajärjestelmät, kuten Promid, ovat ottaneet käyttöön integraatiot eri järjestelmien välillä. Tämä artikkeli käy läpi, kuinka integraatiot tehostavat työajanseurantaa.

HR- ja palkanmaksujärjestelmät

Hyvin toteutetut integraatiot HR- ja palkanmaksujärjestelmien kanssa ovat keskeisiä modernin työajanseurannan tehostamisessa. Promid tarjoaa yhteydet useisiin tunnettuihin HR-järjestelmiin, kuten Sympa, Mepco ja Prima. Lisäksi Promid tarjoaa laajan valikoiman integraatioita eri palkanmaksujärjestelmiin, mukaan lukien Aditro, Mepco, V10, Netvisor, Pegasos, Personec, Personec F, Personec W, Populus, Prima, Procountor, Visma Nova, Visma Visio ja Visma L7. Nämä integraatiot tekevät tiedon siirtämisestä nopeaa ja virheetöntä, mikä säästää sekä aikaa että resursseja.

Kertakirjautuminen

Kertakirjautuminen, eli Single Sign-On (SSO), on toinen alue, jossa integraatiot tehostavat työajanseurantaa. SSO:n avulla työntekijät voivat kirjautua sisään useisiin järjestelmiin yhdellä kirjautumisella. Promidin kertakirjautumisratkaisut, kuten ADFS, Azure AD, SAML AD, LDAP ja Haka, tekevät työajanseurannasta sujuvampaa ja käyttäjäystävällisempää.

Puhelinvaihteet

Puhelinvaihteiden integraatiot, kuten DNA puhelinvaihde, Elisa puhelinvaihde ja Telia Opaali, tekevät työajanseurannasta helpompaa etätyössä ja monimutkaisissa työympäristöissä. Työntekijä voi esimerkiksi leimata itsensä ulos lounaalle ja samaan aikaan Promidista siirretään paikallaolotieto suoraan puhelinvaihteeseen, jolloin tilatiedoksi saadaan sama mikä työajanseurannassa.

Projektinhallinta ja työvuorosuunnittelu

Projektinhallinta- ja työvuorosuunnittelujärjestelmät ovat elintärkeitä työajanseurannan tehokkuudelle. Promid integroituu useisiin suosittuihin projektinhallintajärjestelmiin, kuten ALMA ja Delfoi, ja työvuorosuunnitteluohjelmiin, kuten Aikajana ja Titania. Nämä integraatiot parantavat projektien hallintaa ja helpottavat työvuorosuunnittelua.

Integraatiot ovat keskeinen osa tehokasta työajanseurantaa. Ne tekevät tiedonkulusta nopeaa, tarkkaa ja yhtenäistä, mikä parantaa työntekijöiden tuottavuutta ja tekee HR- ja palkanmaksuprosesseista sujuvampia. Promidin monipuoliset integraatiot ovat ratkaisevia työajanseurannan tehostamisessa, ja ne tuovat merkittäviä hyötyjä niin työnantajille kuin työntekijöillekin.

Lue lisää Promidista

Promidin integraatiot kaaviossa

Työajanseurannan artikkelit

Modernin työajanseurantaohjelman edut

Monissa yrityksissä luotetaan työajanseurannassa vanhoihin ja tuttuihin työkaluihin. Kellokorttijärjestelmät heijastavat aikaa ennen digitaalista aikakautta, kun taas Excel-taulukot tarjoavat joustavuutta ja ilmestyvät usein toimistojen näyttöihin työajanseurannan apuvälineinä. Vaikka nämä työkalut saattavat vaikuttaa helppokäyttöisiltä ja kustannustehokkailta, niiden käyttö voi itse asiassa olla sekä työlästä että kalliimpaa kuin modernien työajanseurantaohjelmien, kuten Promidin, käyttö.

Ilmaiset Excel-pohjat työajanseurannassa – milloin ne toimivat, milloin eivät?

Excel on tehokas työkalu, jota voidaan käyttää moneen tarkoitukseen, myös työajanseurantaan. Ilmaiset Excel-pohjat voivat olla hyvä ratkaisu pienille yrityksille tai yksinkertaisille työaikajärjestelyille. Esimerkiksi aloittavissa yrityksissä tai yrityksissä, joissa on vain muutama työntekijä, Excelin ilmaiset pohjat voivat olla käyttökelpoinen ratkaisu, kunnes voidaan investoida järjestelmällisempään ja automatisoidumpaan ratkaisuun.

Kuitenkin, kun yritys kasvaa tai työaikajärjestelyt muuttuvat monimutkaisemmiksi – esimerkiksi joustotyöaikojen tai etätyön myötä – Excelin rajoitukset alkavat näkyä. Manuaalinen syöttö ja päivitys ovat aikaa vieviä ja voivat aiheuttaa virheitä. Lisäksi Excel-tiedostoissa on tietoturvariskejä, jotka saattavat aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia.

Kellokorttijärjestelmien haitat

Kellokorttijärjestelmät, vaikka yksinkertaisia käyttää, eivät tarjoa tarvittavaa joustavuutta nykypäivän työelämän muuttuviin vaatimuksiin. Ne eivät pysty käsittelemään joustotyöaikoja tai etätyötä, ja niiden käyttö voi olla hidasta, mikä aiheuttaa tehottomuutta ja lisää kustannuksia.

Promid: Ajan ja kustannusten säästäjä

Promid on moderni työajanseurantaohjelma, joka tarjoaa useita etuja ilmaisen Excelin ja perinteisen kellokortin käyttöön verrattuna. Promidin avulla työajanseuranta automatisoidaan, mikä säästää sekä aikaa että rahaa. Se osaa laskea eri työaikamallien mukaista työaikaa, ja se integroituu sujuvasti muihin HR- ja ERP-järjestelmiin. Tämä vähentää päällekkäistä työtä ja parantaa tehokkuutta. Lue myös miten moderni työajanseuranta säästää aikaa.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että sekä kellokortit että ilmaiset Excel-pohjat voivat toimia tiettyyn pisteeseen asti, mutta kun yrityksen tarpeet kasvavat tai monimutkaistuvat, on aika tarkastella moderneja, automatisoituja ja turvallisia työajanseurantaohjelmia, kuten Promidia. Investoimalla nykyaikaiseen ratkaisuun voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä sekä ajassa että kustannuksissa, mikä auttaa yritystäsi pysymään kilpailukykyisenä.

Lue lisää Promidista

Työajanseurannan artikkelit

Tutustu Promidin moderniin työajanseurantapäätteeseen

Työajanseuranta on olennainen osa nykyaikaista työelämää. Sen avulla yritys voi pitää kirjaa työntekijöiden työajoista, ja mahdollistaa näin sujuvan ja oikeudenmukaisen työajan hallinnan. Työajanseurantapääte on tämän toiminnon ytimessä, ja Promidin tarjoama moderni ratkaisu on nyt saatavilla kuukausivuokralla.

Kompakti ja monipuolinen työajanseurantapääte

Promidin tarjoama työajanseurantapääte on kompakti ja helppokäyttöinen. Päätteen 7” kosketusnäyttö tekee laitteen käytöstä intuitiivista, ja tarjoaa selkeän ja yksinkertaisen käyttöliittymän. Päätelaitteessa on monipuoliset liitäntävaihtoehdot, jotka mahdollistavat laitteen liittämisen yrityksen verkkoon joko langallisesti, langattomasti (WiFi) tai 4G-yhteydellä.

Tietoturvallinen ja joustava käyttö

Promidin työajanseurantapääte on varustettu modernilla RFID-lukijalla. Laitteelle voidaan leimata erilaisilla avaimenperillä tai henkilökorteilla. Tuki myös puhelimen NFC-tekniikalle tarjoaa lisäjoustavuutta ja helpottaa työntekijöiden kirjautumista.

Korkea tietoturva on olennainen osa Promidin työajanseurantapäätettä. Laitteen ja DevNetin konesalin välillä liikkuva tieto kulkee suojatussa WireGuard-verkossa, joka on suojattu palomuurilla. Tämä takaa, että työntekijöiden työaikatiedot ovat turvassa, ja että ne kulkevat sujuvasti ja turvallisesti asiakkaan toimipisteen ja DevNetin konesalin välillä.

Promidin työajanseurantapääte on nyt saatavilla kuukausivuokralla 25 €/kk.

Tekniset tiedot

ProsessoriARM Cortex A53 1,1 GHz
RAM-muisti1 GB
Flash-muisti8 GB eMMC
Näyttö7” kapasitiivinen
Näytön resoluutio1024 x 600
RFIDEM 125 KHz ja Mifare 13,56 MHz
VerkkoRJ45, WiFi (IEEE802.11B/G/N), 4G (optio)
VirtaPoE tai DC12V 1.24-2A
Käyttölämpötila0-50°C
IP-luokitusIP20 (kuivat sisätilat)
Mitat225 * 150 * 72 mm, 1200 g

Lue lisää Promidista

Työajanseurannan artikkelit

Työskentelytavat muuttuvat

Oli kyse joustotyöajasta, liukuvasta työajasta tai perinteisestä työajasta, voi työajan seuraaminen olla helppoa ja kaikille palkitsevaa.

Mitä enemmän työnantaja siirtyy epätyypilliseen työskentelyyn, sen tärkeämmäksi työajan seuraaminen tulee. Etäpäivillä työpäivät voivat venyä yllättävän pitkiksi, jos koneen ottaa vielä illallakin esiin. Ennen toimistolle tultiin tyypillisesti kahdeksalta ja lähdettiin neljältä, jolloin työajan seuraaminen oli helpompaa ja se pysyi aisoissa.

Järjestelmän, johon työaika kirjataan, tulee toimia kätevästi ja myös työntekijän ehdoilla.

Reilu työnantajalle ja työntekijälle

Ihmiset ovat yrityksen tärkein resurssi. Tästä syystä työajanseurannan avulla täytyy pitää huolta työntekijöistä. On tärkeää varmistaa, että taukoja on riittävästi, ja samalla muistaa, että työaikaa ei voi kertyä liikaa eikä työaikaa kuulu hukata turhanpäiväisyyksiin. Myös työnantajan kannalta työntekijöiden kirjaukset ovat kullan arvoisia, koska usein laskutus tai raportointi perustuu työntekijöiden kirjauksiin. Kätevän mobiilisovelluksen avulla työaika kirjatuu myös täsmällisemmin ja kohdistuu oikein. Tällöin virheitä sattuu vähemmän ja tämä antaa hyvän kuvan organisaatiosta.

Työajanseurantajärjestelmä helpottaa HR-henkilöitä

Järjestelmältä toki vaaditaan paljon, jotta sitä on helppoa käyttää halutulla tavalla, oli kyse sitten perinteisestä työajanseurantapäätteestä, tietokoneesta, tabletista tai puhelimesta. Työajanseurannan tulee osata laskea hyvin erilaisten työaikamallien mukaista työaikaa. Joissakin työaikamalleissa saatetaan tarvita hälytyslisiä, toisessa vuorotyötä ja kolmannessa joustotyöaikaa. Myös liukumarajat voivat olla hyvin erilaisia eri työtehtävissä. Promid taipuu kaikkeen tähän.

Kun data on helposti ja kätevästi kertynyt järjestelmään, on sen hyödyntäminen myös ensiarvoisen tärkeää. Tuplatyötä saadaan poistettua integraatioilla. Oli kyse sitten HR-järjestelmästä siirtyvistä lomista tai projektikirjauksista ERP-järjestelmään, niin kaiken on onnistuttava tehokkaasti ja reaaliaikaisesti. Työntekijän tai työnantajan ei nykymaailmassa pidä joutua kirjaamaan samoja asioita useaan järjestelmään. Tämä aiheuttaa virheitä ja tehottomuutta.

Promid kehittyy jatkuvasti

Usein ohjelmat ovat myös harmittavan vanhanaikaisia käyttää. Käyttäjä on unohdettu niiden suunnittelussa tai sitten ohjelma vain on niin vanha, ettei se vastaa enää nykypäivän käyttäjäkokemusta. Ohjelman käytön tulee olla sujuvaa sekä miellyttävää. Me olemme pitäneet tämän mielessä koko ajan ohjelmaa kehitettäessä ja kehitämme ohjelmaa jatkuvasti.

Kun haluat helpottaa työajan seuraamista, on Promid siihen oikea ratkaisu.

Lue lisää Promidista

Työajanseurannan artikkelit